BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION BOUDDHISTE l INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU

PHONG THONG TIN PHAT GIAO QUOC TE

C quan Thong tin va Phat ngon cua Vien Hoa ao, Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat

48, rue Parmentier - 94450 Limeil-Brevannes (France) l Tel.: Paris (331) 45 98 30 85

Fax : Paris (331) 45 98 32 61 l E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com

 

Sau ban Thong cao bao ch cua Phong Thong tin Phat giao Quoc te phat hanh ngay 4.2.2001 ve tin Hoa thng Thch Quang o, Vien trng Vien Hoa ao, b cong an tnh Quang Ngai chan bat, 2 hang thong tan AFP va Reuters loan tin va ai BBC Viet ng phong van ong Vo Van Ai, phat ngon nhan cua GHPGVNTN

 

Phong Thong tin Phat giao Quoc te xin dch hai ban tin cua Phap tan xa (AFP) va Anh tan xa (Reuters) anh i t Ha Noi ngay 5.2.2001 bang Anh ng, va chep lai cuoc phong van ong Vo Van Ai, phat ngon nhan cua Vien Hoa ao, Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, do Ban Viet ng ai BBC thc hien luc 10 gi 40 (gi Paris) sang ngay 5.2.2001 :

 

        AFP : VIET NAM BAT MOT NHA LY KHAI TRC KHI CUOC IEU TRAN VE T DO TON GIAO XAY RA TAI HOA KY

Ha Noi, 5.2.01 (AFP) Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat b at ngoai vong phap luat cho biet hom th hai rang, Cong an a bat mot trong nhng v lanh ao ton giao ly khai hang au, mot tuan trc khi Hoa Thnh on to chc cuoc ieu tran ve t do ton giao Viet Nam.

Hoa thng Thch Quang o, ngi nam ngoai c e c lanh giai Nobel Hoa bnh, va b bat tai Quang Ngai hom chu nhat, theo tin cua Van phong hai ngoai cua Giao hoi tai Paris

Theo truyen thong Tet Nguyen an, Hoa thng ra tham ai lao Hoa thng Thch Huyen Quang, hien b quan thuc trong ngoi chua heo lanh thuoc quan Ngha Hanh, theo ban thong cao cua Giao hoi cho biet.

Cong an a tch thu bang hnh va cac cuon phim chup hai Hoa thng, ho bao la ho tm kiem cac tai lieu nham e doa an ninh quoc gia. Cong an phong toa tat ca cac chua thuoc Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat tai Quang Ngai va cac tnh lan can Phu Yen, Bnh nh, ban thong cao viet.

ay la lan th hai ma hai v lanh ao toi cao gap g nhau, ke t khi Hoa thng Thch Quang o c tra t do sau cuoc ai an xa nam 1998. Cuoc gap g th nhat hoi thang 3 nam 1999 a b cong an gian oan, hai Hoa thng b bat i tham van dai lau, sau o dan o Hoa thng Thch Quang o ve thu o thng mai TP Ho Ch Minh.

Phat ngon nhan cua Giao hoi nuc ngoai, ong Vo Van Ai, len an cuoc bat b va xay ra va bieu to s quan ngai cho sc khoe va an ninh cua v hoa thng cao tuoi nay.

Truyen thong lau i cua Viet Nam la i tham vieng chuc tho cac hang trng lao trong dp Tet Nguyen an. Khong the xem cac cuoc tham vieng ay nh mot e doa an ninh quoc gia, ong Ai phat bieu. Chieu theo cac ieu khoan trong cuoc an xa cua chnh quyen nam 1998, Hoa thng Thch Quang o la mot ngi t do tha hng cac quyen dan s. Cuoc bat b hom nay khong nhng vi pham tram trong cac quyen can ban ve t do i lai, t do ton giao va t do ngon luan, ma con mau thuan vi truyen thong dan toc va van hoa Viet Nam.

Hoa thng Thch Quang o a tng b tu ay va quan thuc suot 18 nam v toi li dung quyen dan chu va t do gay hai cho nha nuc.

Hoa thng luon la muc tieu b cong an theo doi thng xuyen ke t khi c tra t do nam 1998.

Mua thu nam ngoai Hoa thng cung vi mot phai oan lanh ao Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat b cau lu v i phat qua cu tr tai vung ong bang song Cu Long khi vung nay b lu lut nang ne cha tng co suot 40 nam qua.

Nha cam quyen ay tiep tuc cam oan moi cong tac cu tr cua Giao hoi b at ngoai vong phap luat nay, va noi rang ch co cac to chc c nha nuc cong nhan mi c thi hanh cong tac cu tr.

Cuoc bat b Hoa thng Thch Quang o xay ra vao luc Uy hoi Hoa ky bao ve T do ton giao trong The gii chuan b cuoc ieu tran vao tuan le ti ve nhng vi pham t do ton giao Viet Nam. Ong Vo Van Ai la mot trong nhng nhan chng c mi ieu tran vao ngay 13.2.2001.

Hoa Thnh on khong ngng keu goi bai bo nhng han che tho bao oi vi Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat ke t khi nha cam quyen cong san ch cong nhan mot Giao hoi Quoc doanh, la Giao hoi Phat giao Viet Nam, vao nam 1981.

Theo li tuyen bo cua Bo Ngoai giao Hoa Ky trong ban phuc trnh phat hanh thang 9 nam ngoai, th Trong cac kien ngh gi en chnh quyen, ngai ai s (Hoa Ky) va nhieu vien chc cac S quan khac a thuc giuc s cong nhan rong rai cac he phai ton giao phu hp theo tieu chuan quoc te ve quyen t do ton giao, ke ca cac thanh vien thuoc Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat.

Hang giao pham lanh ao Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat van tiep tuc b sach nhieu, cac quyen (t do) cua ho b chnh quyen han che nghiem trong.

Suot 18 nam qua, mot vien chc cao cap cua ai s quan Hoa Ky (tai Ha Noi) la ngi Tay phng au tien en (Quang Ngai) tham v lanh ao Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat hoi thang 12 nam 1999.

 

        BAN TIN HANG THONG TAN REUTERS :

Ha Noi, 5.2.2001 (Reuters) Mot to chc Phat giao cho biet rang, mot nha s ly khai Viet Nam b bat trong cuoi tuan qua sau khi vieng tham v lanh ao Giao hoi b (nha cam quyen) at ra ngoai vong phap luat va b quan thuc tai mien Trung Viet Nam.

Trong ban thong cao nhan c hom th hai, Phong Thong tin Phat giao Quoc te at tru s tai Paris cho biet rang Hoa thng Thch Quang o, Vien trng Vien Hoa ao, Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, b cong an tnh Quang Ngai bat hom Chu nhat.

Thong cao khong biet tnh trang hien nay cua Hoa thng ra sao, va t sang th Bay, cong an phong toa tat ca cac ngoi chua thuoc Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat tai cac tnh Phu Yen, Bnh nh va Quang Ngai e khong ai c tiep rc Hoa thng Thch Quang o.

Vu bao ch thuoc Bo Ngoai giao Viet Nam cha the bnh luan nguon tin nay ngay tc khac, va (chung toi) cung khong the lien lac vi c quan cong an a phng. Khong ai tra li ien thoai tai Thanh Minh Thien vien cua Hoa thng.

Phong Thong tin Phat giao Quoc te cho biet Hoa thng b bat sau khi cam au phai oan Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat ra quan Ngha Hanh (tnh Quang Ngai) chuc tho ai lao Hoa thng Thch Huyen Quang, nam nay 82 tuoi theo truyen thong Tet. Ban thong cao noi rang Hoa thng Thch Quang o b bat lien sau khi ri quan Ngha Hanh, va cho biet Cong an tch thu bang ghi hnh va hnh chup hai hoa thng nham tm kiem cac tai lieu e doa an ninh quoc gia.

AC BIET QUAN NGAI

Phong Thong tin Phat giao Quoc te cho biet ke t khi Hoa thng c tra t do nam 1998, ay la lan th hai Hoa thng Thch Quang o vieng tham ai lao Hoa thng Thch Huyen Quang, b giam gi t nam 1981.

Cong an a cham dt cuoc gap g th nhat hoi thang 3 nam 1999 va bat hai hoa thng i tham van va sau o a Hoa thng Quang o ve Saigon.

Ong Vo Van Ai, Giam oc Phong Thong tin Phat giao Quoc te, bieu to s quan ngai ac biet cho s an ninh cua Hoa thng Quang o, 73 tuoi, va goi cuoc cong an bat b la hanh ong sach nhieu. Truyen thong lau i cua Viet Nam la i tham vieng chuc tho cac hang trng lao trong dp Tet Nguyen an. Khong the xem cac cuoc tham vieng ay nh mot e doa an ninh quoc gia. Chieu theo cac ieu khoan cuoc an xa cua chnh quyen nam 1998, Hoa thng Thch Quang o la mot ngi t do tha hng cac quyen dan s. Cuoc bat b hom nay khong nhng vi pham tram trong cac quyen can ban ve t do i lai, t do ton giao va t do ngon luan, ma con mau thuan vi truyen thong dan toc va van hoa Viet Nam, ong Ai tuyen bo qua thong cao bao ch.

Hoa thng Thch Quang o b bat giam, tu ay gan 20 nam v nhng cuoc van ong cho t do ton giao va dan chu va cho biet van b quan thuc tai Thien vien TP Ho Ch Minh t khi c tra t do nam 1998.

Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat b at ra ngoai vong phap luat nam 1981 khi (Nha nuc) cho thanh lap mot Giao hoi Phat giao than chnh.

Ha Noi luon choi bo viec han che t do ton giao va nhan quyen.

Trong cuoc vieng tham hai ngoai cuoi cung cua Tong thong Hoa Ky, hoi thang 11 nam ngoai cu Tong thong Bill Clinton thuc giuc Ha Noi hay m rong bao dung ton giao.

 

        BAI PHONG VAN ONG VO VAN AI CUA BAN VIET NG AI BBC LUC 10 GI 30 (gi Paris) SANG NGAY 5.2.2001 :

Phong vien ai BBC (BBC) : Tha ong, chung toi nhan c thong bao cua Van Phong (Phong Thong tin Phat giao Quoc te) cho biet Hoa thng Quang o b bat Quang Ngai, vay quy v lay c tin tc nay t au e xac nh ieu nay, v van phong Thanh Minh Thien vien Viet Nam ch cho biet Hoa thng i vang t hom 10 ta en gi ?

Ong Vo Van Ai (VVA) : Tha quy ai, chung toi la ngi phat ngon cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, Vien Hoa ao, nen chung toi biet viec Hoa thng Thch Quang o nhan ngay Tet, ra Quang Ngai chuc Tet Hoa thng Thch Huyen Quang, la v X ly Thng vu Vien Tang Thong. Ngai co cho chung toi biet cuoc ra i o, va chung toi vi Ngai lien he thng xuyen qua ien thoai di ong. Khi Ngai en tham c Hoa thng Thch Huyen Quang hom th Bay, ngh lai em o, Ngai cho biet se len ng tr ve Thanh Minh Thien vien Saigon vao 5 gi sang hom sau. Vay theo nguyen tac, th sang th hai hoac toi chu nhat Ngai a co mat tai Saigon. Tuy nhien sau o chung toi c tin cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat tnh Quang Ngai cho biet, th khi Ngai ri khoi quan Ngha Hanh, ni Hoa thng Thch Huyen Quang b quan thuc t 18 nam qua, Cong an a chan xet va lam viec suot may gi ong ho. Tin Quang Ngai cho biet rang ho a tch thu bang hnh cung nh nhng hnh chup chung ky niem gia hai hoa thng. Do o chung toi biet c tin, cung c biet rang ien thoai cam tay di ong cua Hoa thng b tch thu trong cuoc bat b o, v vay ma chung toi mat han lien lac. Chung toi a ien thoai tham tat ca cac chua doc cac tnh Phu Yen, Bnh nh, Quang Ngai, cac v cho biet rang cac chua a b phong toa suot ba ngay qua, t th sau cho en hom nay va ho khong biet tin tc g cua Hoa thng. ay la cac ieu chung toi a thong bao cho cac hang thong tan quoc te c biet s kien ma mot tuan le trc khi Quoc hoi Hoa Ky co cuoc ieu tran ve t do ton giao tai Viet Nam, th mot v lanh tu cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, la Hoa thng Thch Quang o a b bat.

BBC : Tha ong, ngi ng ngoai th ho co the nooi rang chnh cac ong a muon thach thc Nha nuc khi ma Hoa thng lai mot lan na tm cach i ra vieng tham Hoa thng Huyen Quang, chnh v la sap co cuoc ieu tran trc Thng vien My ?

VVA : Toi ngh rang trong truyen thong dan toc Viet Nam t nam nghn nam nay, viec chuc Tet nhau trong thang Gieng la het sc quan trong. Trong chuyen i nay Hoa thng Thch Quang o ch cot ra tham Hoa thng Thch Huyen Quang hien nay ang au va yeu v tuoi gia cua Ngai nam nay 82 tuoi. Viec i tham vieng nh vay khong co ngha g goi la thach thc vi Nha nuc. o ch la le ngha, van hoa truyen thong cua dan toc Viet Nam ma thoi. Con viec cac v co the ban vi nhau, th Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, gia Vien Tang Thong va Vien Hoa ao van co nhng lien he vi nhau mot cach thng xuyen, khong can thiet g Hoa thng Quang o phai ra en Quang Ngai mi co the ban bac c ve viec ieu tran nay. Toi ngh s suy ngh nh vay qua chnh tr va khong hp vi thc te cua Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat.

BBC : Tha Giao hoi cung a co nhieu cai s can thiep vao nhng cai van e co the noi rang ngoai phng dien ton giao th van e chnh tr, th dien dch nh vay cung au co g la noi qua ?

VVA : Neu nh ngi ta thay c Giao hoi ang co mot am mu lat o chnh quyen, muon lap ang lam chnh tr, th ngi ta co the suy dien nh the. Tuy nhien, ngi ta thay ro t may chuc nam nay th Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, trc nam 1975 ch tranh au cho Hoa bnh dan toc, cho cuoc Hoa hp Hoa giai dan toc, va sau nam 75, th cung ch tranh au e oi hoi quyen t do ton giao, oi hoi cho nhan quyen va dan chu hoa at nc ma thoi. Ch khong co mot am mu nao co tnh cach chnh tr, hay co tnh cach muon lat o Nha nuc Viet Nam.

BBC : Tha ong che o hoi trc 75 mien Nam Viet Nam cung nh che o nay, Giao hoi bao gi cung co ve rang la ng oi lap vi chnh quyen. Nh vay co phai la mot thai o chnh tr hay khong ?

VVA : Noi oi lap th no qua ang. Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat du nhap vao Viet Nam tren 20 the ky nay, luon luon song va tranh au vi ngi dan. Khi ngi dan b ap bc, kho au, khi ngi dan khong co i song t do, dan chu, hoa bnh va nhan quyen, th tat nhien Giao hoi phai noi len cai ngng vong cua ngi dan. Bi v neu Phat giao Viet Nam khong lam vai tro o, th Phat giao Viet Nam khong con la Phat giao Viet Nam na. Toi ch xin noi mot cau thoi, trch t mot bo kinh ra i sm nhat tai the ky th II Giao chau, la Luc o tap kinh. Trong kinh nay co mot cau noi rang : Bo tat thay dan keu ca, lien gat le xong vao ni chnh tr ha khac e cu dan khoi nan lam than. Chnh t tung o a lam cho Phat giao luon luon ng chung vi quan chung, noi len ngng vong cua quan chung, va khong muon oi lap vi ai ca, v ch mong co hoa bnh, t do, co nhan quyen cho quan chung ma thoi.

BBC : Nhng ma nh vay tc la chnh ong va xac nhan rang Giao hoi co tham gia chnh tr phai khong a ?

VVA : Da khong. Neu noi chnh tr trong ngha cp chnh quyen, trong ngha lap ang, trong ngha lap o Nha nuc, th Phat giao khong lam chnh tr. Nhng neu chnh tr trong ngha rat rong, la em lai cm an, ao mat, t do, nhan quyen cho quan chung, th trong ngha chnh tr to ln o, qua that Giao hoi luon luon ng au e chong lai tat ca nhng cuoc xam chiem cua Bac phng suot mui the ky au thien ky, va suot thi ai Ly, Tran, Le, luon luon oi au vi cac the lc ngoai xam, cac y thc he vong ngoai muon cha ap dan toc Viet Nam, muon cha ap van hoa Viet Nam.

 


BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION BOUDDHISTE l INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU

PHNG THNG TIN PH


T GIO QUC T

C quan Thng tin v Pht ngn ca Vin Ha o, Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht

48, rue Parmentier - 94450 Limeil-Brevannes (France) l Tel.: Paris (331) 45 98 30 85

Fax : Paris (331) 45 98 32 61 l E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com

 

Sau bn Thng co bo ch ca Phng Thng tin Pht gio Quc t pht hnh ngy 4.2.2001 v tin Ha thܮng Thch Qung , Vin trܪng Vin Ha o, b cng an tnh Qung Ngi chn bt, 2 hng thng tn AFP v Reuters loan tin v i BBC Vit ng phng vn ng V Vn i, pht ngn nhn ca GHPGVNTN

 

Phng Thng tin Pht gio Quc t xin dch hai bn tin ca Php tn x (AFP) v Anh tn x (Reuters) nh i t H Ni ngy 5.2.2001 bng Anh ng, v chp li cuc phng vn ng V Vn i, pht ngn nhn ca Vin Ha o, Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht, do Ban Vit ng i BBC thc hin lc 10 gi 40 (gi Paris) sng ngy 5.2.2001 :

 

        AFP : VIT NAM BT MT NH LY KHAI TRНC KHI CUC IU TRN V T DO TN GIO XY RA T[1]I HOA K

H Ni, 5.2.01 (AFP) Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht b ǥt ngoi vng php lut cho bit hm th hai rng, Cng an bt mt trong nhng v lnh o tn gio ly khai hng u, mt tun trܧc khi Hoa Thnh n t chc cuc iu trn v t do tn gio Vit Nam.

Ha thܮng Thch Qung , ngܩi nm ngoi ܮc NJ c lnh gii Nobel Ha bnh, va b bt ti Qung Ngi hm ch nht, theo tin ca Vn phng hi ngai ca Gio hi ti Paris

Theo truyn thng Tt Nguyn n, Ha thܮng ra thm i lo Ha thܮng Thch Huyn Quang, hin b qun thc trong ngi cha ho lnh thuc qun Ngha Hnh, theo bn thng co ca Gio hi cho bit.

"Cng an tch thu bng hnh v cc cun phim chp hai Ha thܮng, h bo l h tm kim cc ti liu nhm e da an ninh quc gia". Cng an phong ta tt c cc cha thuc Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht ti Qung Ngi v cc tnh ln cn Ph Yn, Bnh nh, bn thng co vit.

y l ln th hai m hai v lnh o ti cao gp g nhau, k t khi Ha thܮng Thch Qung ܮc tr t do sau cuc i n x nm 1998. Cuc gp g th nht hi thng 3 nm 1999 b cng an gin džan, hai Ha thܮng b bt i thm vn di lu, sau dn Ƕ Ha thܮng Thch Qung v th thng mi TP H Ch Minh.

Pht ngn nhn ca Gio hi nuc ngoi, ng V Vn i, ln n cuc bt b va xy ra v biu t s quan ngi cho sc khe v an ninh ca v ha thܮng cao tui ny.

"Truyn thng lu ǩi ca Vit Nam l i thm ving chc th cc hng trܪng lo trong dp Tt Nguyn n. Khng th xem cc cuc thm ving y nh "mt e da an ninh quc gia", ng i pht biu. "Chiu theo cc iu khon trong cuc n x ca chnh quyn nm 1998, Ha thܮng Thch Qung l mt ngܩi t do tha hܪng cc quyn dn s. Cuc bt b hm nay khng nhng vi phm trm trng cc quyn cn bn v t do i li, t do tn gio v t do ngn lun, m cn mu thun vi truyn thng dn tc v vn ha Vit Nam".

Ha thܮng Thch Qung tng b t y v qun thc sut 18 nm v ti "li dng quyn dn ch v t do gy hi cho nh nuc".

Ha thܮng lun l mc tiu b cng an theo di thܩng xuyn k t khi ܮc tr t do nm 1998.

Ma thu nm ngoi Ha thܮng cng vi mt phi on lnh o Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht b cu lu v i pht qu cu tr ti vng ng bng sng Cu Long khi vng ny b l lt nng n cha tng c sut 40 nm qua.

Nh cm quyn y tip tc cm on mi cng tc cu tr ca Gio hi b ǥt ngoi vng php lut ny, v ni rng ch c cc t chc ܮc nh nuc cng nhn mi ܮc thi hnh cng tc cu tr.

Cuc bt b Ha thܮng Thch Qung xy ra vo lc y hi Hoa k bo v T do tn gio trong Th gii chun b cuc iu trn vo tun l ti v nhng vi phm t do tn gio Vit Nam. ng V Vn i l mt trong nhng nhn chng ܮc mi iu trn vo ngy 13.2.2001.

Hoa Thnh n khng ngng ku gi bi b nhng hn ch th bo i vi Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht k t khi nh cm quyn cng sn ch cng nhn mt Gio hi Quc doanh, l Gio hi Pht gio Vit Nam, vo nm 1981.

Theo li tuyn b ca B Ngoi giao Hoa K trong bn phc trnh pht hnh thng 9 nm ngoi, th "Trong cc kin ngh gi ljn chnh quyn, ngi i s (Hoa K) v nhiu vin chc cc S qun khc thc gic s cng nhn rng ri cc h phi tn gio ph hp theo tiu chun quc t v quyn t do tn gio, k c cc thnh vin thuc Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht".

"Hng gio phm lnh o Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht vn tip tc b sch nhiu, cc quyn (t do) ca h b chnh quyn hn ch nghim trng".

Sut 18 nm qua, mt vin chc cao cp ca i s qun Hoa K (ti H Ni) l ngܩi Ty phng u tin ljn (Qung Ngi) thm v lnh o Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht hi thng 12 nm 1999.

 

        BN TIN HNG THNG TN REUTERS :

H Ni, 5.2.2001 (Reuters) Mt t chc Pht gio cho bit rng, mt nh s ly khai Vit Nam b bt trong cui tun qua sau khi ving thm v lnh o Gio hi b (nh cm quyn) ǥt ra ngoi vng php lut v b qun thc ti min Trung Vit Nam.

Trong bn thng co nhn ܮc hm th hai, Phng Thng tin Pht gio Quc t ǥt tr s ti Paris cho bit rng Ha thܮng Thch Qung , Vin trܪng Vin Ha o, Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht, b cng an tnh Qung Ngi bt hm Ch nht.

Thng co khng bit tnh trng hin nay ca Ha thܮng ra sao, v t sng th By, cng an phong ta tt c cc ngi cha thuc Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht ti cc tnh Ph Yn, Bnh nh v Qung Ngi Nj khng ai ܮc tip rܧc Ha thܮng Thch Qung .

V bo ch thuc B Ngoi giao Vit Nam cha th bnh lun ngun tin ny ngay tc khc, v (chng ti) cng khng th lin lc vi c quan cng an a phng. Khng ai tr li in thoi ti Thanh Minh Thin vin ca Ha thܮng.

Phng Thng tin Pht gio Quc t cho bit Ha thܮng b bt sau khi cm u phi on Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht ra qun Ngha Hnh (tnh Qung Ngi) chc th i lo Ha thܮng Thch Huyn Quang, nm nay 82 tui theo truyn thng Tt. Bn thng co ni rng Ha thܮng Thch Qung b bt lin sau khi ri qun Ngha Hnh, v cho bit "Cng an tch thu bng ghi hnh v hnh chp hai ha thܮng nhm tm kim cc ti liu e da an ninh quc gia".


C BIT QUAN NG[1]I

Phng Thng tin Pht gio Quc t cho bit k t khi Ha thܮng ܮc tr t do nm 1998, y l ln th hai Ha thܮng Thch Qung ving thm i lo Ha thܮng Thch Huyn Quang, b giam gi t nm 1981.

Cng an chm dt cuc gp g th nht hi thng 3 nm 1999 v bt hai ha thܮng i thm vn v sau a Ha thܮng Qung v Saigon.

ng V Vn i, Gim c Phng Thng tin Pht gio Quc t, biu t s quan ngi ǥc bit" cho s an ninh ca Ha thܮng Qung , 73 tui, v gi cuc cng an bt b l hnh Ƕng sch nhiu". "Truyn thng lu ǩi ca Vit Nam l i thm ving chc th cc hng trܪng lo trong dp Tt Nguyn n. Khng th xem cc cuc thm ving y nh "mt e da an ninh quc gia". Chiu theo cc iu khon cuc n x ca chnh quyn nm 1998, Ha thܮng Thch Qung l mt ngܩi t do tha hܪng cc quyn dn s. Cuc bt b hm nay khng nhng vi phm trm trng cc quyn cn bn v t do i li, t do tn gio v t do ngn lun, m cn mu thun vi truyn thng dn tc v vn ha Vit Nam", ng i tuyn b qua thng co bo ch.

Ha thܮng Thch Qung b bt giam, t y gn 20 nm v nhng cuc vn Ƕng cho t do tn gio v dn ch v cho bit vn b qun thc ti Thin vin TP H Ch Minh t khi ܮc tr t do nm 1998.

Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht b ǥt ra ngoi vng php lut nm 1981 khi (Nh nuc) cho thnh lp mt Gio hi Pht gio thn chnh.

H Ni lun chi b vic hn ch t do tn gio v nhn quyn.

Trong cuc ving thm hi ngai cui cng ca Tng thng Hoa K, hi thng 11 nm ngoi cu Tng thng Bill Clinton thc gic H Ni hy m rng bao dung tn gio.

 

        BI PHNG VN NG V VN I CA BAN VIT NG I BBC LC 10 GI 30 (gi Paris) SNG NGY 5.2.2001 :

Phng vin i BBC (BBC) : Tha ng, chng ti nhn ܮc thng bo ca Vn Phng (Phng Thng tin Pht gio Quc t) cho bit Ha thܮng Qung b bt Qung Ngi, vy qu v ly ܮc tin tc ny t u Nj xc nh iu ny, v vn phng Thanh Minh Thin vin Vit Nam ch cho bit Ha thܮng i vng t hm 10 ta ljn gi ?

ng V Vn i (VVA) : Tha qu i, chng ti l ngܩi pht ngn ca Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht, Vin Ha o, nn chng ti bit vic Ha thܮng Thch Qung nhn ngy Tt, ra Qung Ngi chc Tt Ha thܮng Thch Huyn Quang, l v X l Thܩng v Vin Tng Thng. Ngi c cho chng ti bit cuc ra i , v chng ti vi Ngi lin h thܩng xuyn qua in thoi di Ƕng. Khi Ngi ljn thm ܮc Ha thܮng Thch Huyn Quang hm th By, ngh li m , Ngi cho bit s ln ܩng tr v Thanh Minh Thin vin Saigon vo 5 gi sng hm sau. Vy theo nguyn tc, th sng th hai hoc ti ch nht Ngi c mt ti Saigon. Tuy nhin sau chng ti ܮc tin ca Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht tnh Qung Ngi cho bit, th khi Ngi ri khi qun Ngha Hnh, ni Ha thܮng Thch Huyn Quang b qun thc t 18 nm qua, Cng an chn xt v lm vic sut my gi ng h. Tin Qung Ngi cho bit rng h tch thu bng hnh cng nh nhng hnh chp chung k nim gia hai ha thܮng. Do chng ti bit ܮc tin, cng ܮc bit rng in thoi cm tay di Ƕng ca Ha thܮng b tch thu trong cuc bt b , v vy m chng ti mt hn lin lc. Chng ti in thoi thm tt c cc cha dc cc tnh Ph Yn, Bnh nh, Qung Ngi, cc v cho bit rng cc cha b phong ta sut ba ngy qua, t th su cho ljn hm nay v h khng bit tin tc g ca Ha thܮng. y l cc iu chng ti thng bo cho cc hng thng tn quc t ܮc bit s kin m mt tun l trܧc khi Quc hi Hoa K c cuc iu trn v t do tn gio ti Vit Nam, th mt v lnh t ca Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht, l Ha thܮng Thch Qung b bt.

BBC : Tha ng, ngܩi ng ngoi th h c th noi rng chnh cc ng mun thch thc Nh nuc khi m Ha thܮng li mt ln na tm cch i ra ving thm Ha thܮng Huyn Quang, chnh v l sp c cuc iu trn trܧc Thܮng vin M ?

VVA : Ti ngh rng trong truyn thng dn tc Vit Nam t nm nghn nm nay, vic chc Tt nhau trong thng Ging l ht sc quan trng. Trong chuyn i ny Ha thܮng Thch Qung ch ct ra thm Ha thܮng Thch Huyn Quang hin nay ang au v yu v tui gi ca Ngi nm nay 82 tui. Vic i thm ving nh vy khng c ngha g gi l thch thc vi Nh nuc. ch l l ngha, vn ha truyn thng ca dn tc Vit Nam m thi. Cn vic cc v c th bn vi nhau, th Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht, gia Vin Tng Thng v Vin Ha o vn c nhng lin h vi nhau mt cch thܩng xuyn, khng cn thit g Ha thܮng Qung phi ra ljn Qung Ngi mi c th bn bc ܮc v vic iu trn ny. Ti ngh s suy ngh nh vy qu chnh tr v khng hp vi thc t ca Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht.

BBC : Tha Gio hi cng c nhiu ci s can thip vo nhng ci vn NJ c th ni rng ngoi phng din tn gio th vn NJ chnh tr, th din dch nh vy cng u c g l ni qu ?

VVA : Nu nh ngܩi ta thy ܮc Gio hi ang c mt m mu lt ǰ chnh quyn, mun lp ng lm chnh tr, th ngܩi ta c th suy din nh th. Tuy nhin, ngܩi ta thy r t my chc nm nay th Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht, trܧc nm 1975 ch tranh u cho Ha bnh dn tc, cho cuc Ha hp Ha gii dn tc, v sau nm 75, th cng ch tranh u Nj i hi quyn t do tn gio, i hi cho nhn quyn v dn ch ha t nܧc m thi. Ch khng c mt m mu no c tnh cch chnh tr, hay c tnh cch mun lt ǰ Nh nuc Vit Nam.

BBC : Tha ng ch Ƕ hi trܧc 75 min Nam Vit Nam cng nh ch Ƕ ny, Gio hi bao gi cng c v rng l ng i lp vi chnh quyn. Nh vy c phi l mt thi Ƕ chnh tr hay khng ?

VVA : Ni i lp th n qu ng. Gio hi Pht gio Vit Nam Thng nht du nhp vo Vit Nam trn 20 th k nay, lun lun sng v tranh u vi ngܩi dn. Khi ngܩi dn b p bc, kh au, khi ngܩi dn khng c ǩi sng t do, dn ch, ha bnh v nhn quyn, th tt nhin Gio hi phi ni ln ci ngܫng vng ca ngܩi dn. Bi v nu Pht gio Vit Nam khng lm vai tr , th Pht gio Vit Nam khng cn l Pht gio Vit Nam na. Ti ch xin ni mt cu thi, trch t mt b kinh ra ǩi sm nht ti th k th II Giao chu, l Lc Ƕ tp kinh. Trong kinh ny c mt cu ni rng : B tt thy dn ku ca, lin gt l xng vo ni chnh tr h khc Nj cu dn khi nn lm than. Chnh t tung lm cho Pht gio lun lun ng chung vi qun chng, ni ln ngܫng vng ca qun chng, v khng mun i lp vi ai c, v ch mong c ha bnh, t do, c nhn quyn cho qun chng m thi.

BBC : Nhng m nh vy tc l chnh ng va xc nhn rng Gio hi c tham gia chnh tr phi khng ?

VVA : D khng. Nu ni chnh tr trong ngha cܧp chnh quyn, trong ngha lp ng, trong ngha lp ǰ Nh nuc, th Pht gio khng lm chnh tr. Nhng nu chnh tr trong ngha rt rng, l em li cm n, o mt, t do, nhn quyn cho qun chng, th trong ngha chnh tr to ln , qu tht Gio hi lun lun ng u Nj chng li tt c nhng cuc xm chim ca Bc phng sut mui th k u thin k, v sut thi i L, Trn, L, lun lun i u vi cc th lc ngoi xm, cc thc h vng ngai mun ch p dn tc Vit Nam, mun ch p vn ha Vit Nam.