BOOKS SECTION:

Ten Ho Nguoi Viet Nam
Nhan Dien Tho Tinh  NGUYEN BINH
Han Mac Tu - Nhung bai tinh ca bi thiet
Thoi Dai Me Sang
( David Satter )
Cung Nhau Troi Noi
(Pham Thi Quang Ninh)

Huong Xot Xa
(Dao Van Binh)

Tuyen Tap Truyen Ngan
( Nguyen Ngu )

Nua Son Ha
( Kathy Tran)